Ansættelsesforhold og arbejdsmiljø

Vor målsætning er at have nogle af branchens dygtigste medarbejdere, hvorfor vi også betragter medarbejderne som firmaets vigtigste aktiv.

Vi har fokus på, at medarbejdere fungerer bedst på arbejdet, når de samtidig har hverdagen til at være optimal, herunder mulighed for at deltage i de ønskede fritidsinteresser og tid til venner og familie.

På trods af, at vi i perioder har travlt og der kan forekomme overarbejde, udformer vi individuelle fleksible løsninger for medarbejderne og bestræber os på at opfylde deres ønsker til arbejdsforhold og arbejdstider bedst muligt.

Ansættelsesvilkår
Et ansættelsesforhold hos CTM Revision tager udgangspunkt i en skriftlig individuel ansættelsesaftale, som nærmere præciserer aftaler og vilkår for ansættelsen.

Vi tilbyder en konkurrencedygtig løn, der forhandles individuelt en gang om året. Lønnes baseres på den enkeltes kompetencer, erfaring og indsats. Sammen med lønnen indgår man i en attraktiv pensionsordning, hvor der udover pensionsopsparing indgår en række forsikrings elementer.

Firmaet yder økonomisk støtte til videreuddannelse

Ved siden af løn og pensionsforhold kommer en række forskellige personalegoder

Arbejdsmiljø
Hos CTM Revision vil vi gå langt for at tilgodese den enkeltes særlige behov.

De fysiske rammer på arbejdspladsen er gode og vi lægger stor vægt på, at der er et sundt og godt arbejdsmiljø med en god og uformel omgangstone samt gode kollegaer og god ledelse.

Vi afholder årlige medarbejderudviklingssamtaler, hvor arbejdsmiljøet er et af de forhold, som drøftes.