Serviceydelser

CTM Revision, statsautoriseret revisionsanpartsselskab, har i partnerkredsen over 30 års erfaring i at betjene danske virksomheder.

Revision

Revision

Revision er en af CTM Revisions kerneydelser Ved udførelse af revisionsydelser, uanset om de er lovgivningsbestemt eller bestemt i henhold til vedtægter eller andet, afsluttes revisionen med afgivelse af en revisionspåtegning samt ...


 
Regnskab

Regnskab

Regnskabsmæssige assistance består af en lang række ydelser og anses sammen med revision, skat og rådgivning for at være en af CTM Revisions kerneområder. Vi yder regnskabsmæssig assistance for vores kunder i ...


Skat & moms/afgifter

Skat & moms/afgifter

Rådgivning inden for området skatter, moms og afgifter er et kerneområde der ofte indgår som et integreret led i assistance på det regnskabsmæssige område og ikke mindst i økonomisk rådgivning CTM Revision yder ...


 
Økonomisk rådgivning og budgettering

Økonomisk rådgivning og budgettering

Rådgivning på en række områder af betydning for en virksomheds økonomi eller styringen heraf har altid været en væsentlig og naturlig del af den ydelse vi giver vore kunder CTM Revision assisterer ...


IT

IT

Virksomhederne står over for en konstant udfordring i øget brug af it til understøttelse af virksomhedens processer og de risici som it indebærer - samtidig med overvejelser omkring økonomien i bestående kontra ...


 
Erhvervsservice

Erhvervsservice

Med erhvervsservice bruger du din tid på det du er bedst til - det samme gør vi. Vi oplever en tendens til, at virksomhedsejere hellere vil bruge tiden på det som ...


Brancher

Brancher

CTM Revison, statsautoriseret revisionsanpartsselskab har personer som har speciale indenfor en række forskellige brancher CTM Revision servicerer virksomheder inden for en lang række brancher: • Håndværk • Industri • Handel • Liberale erhverv • Transport • Ejendomsselskaber, herunder investering ...


 
Iværksætter

Iværksætter

Du har en god ide som skal prøves af, og du drømmer om at blive selvstændig erhvervsdrivende. Det er sådan starten er for de fleste virksomheder. Der er i det danske ...