Erhvervsservice

Med erhvervsservice bruger du din tid på det du er bedst til – det samme gør vi.

Vi oplever en tendens til, at virksomhedsejere hellere vil bruge tiden på det som de er bedst til, fremfor at bruge aftenerne på papirarbejde mv.

Erhvervsservice aftales individuelt med hver enkelt kunde og kan udformes konkret ud fra ønske og behov. Dette gør, at kunden får en fleksibel løsning og betaler kun for det som laves og intet andet.

Vi oplever i praksis at indgåelse af en erhvervsservice aftale dels giver bedre tid til kunden, således kunden kan koncentrerer sig om at tjene penge og dels giver et bedre økonomisk overblik, fordi rapportering mv. løbende forbedres. Indgåelse af en erhvervsserviceaftale koster normalt ikke mere for virksomheden, end ved ansættelse af bogholder på enten deltid eller fuldtid – tværtimod bl.a. som følge af den høje effektivitet hos erhvervsservicepersonalet.