IT

Virksomhederne står over for en konstant udfordring i øget brug af it til understøttelse af virksomhedens processer og de risici som it indebærer - samtidig med overvejelser omkring økonomien i bestående kontra nye it-projekter

IT rådgivning
CTM Revision, statsautoriseret revisionsanpartsselskab har gennem flere år kunnet rådgive vore kunder på IT området. Vore revisorer har stor erfaring med forskellige økonomisystemer, herunder Microsoft Dynamics C5, Summa Summarum, E-conomics og andre systemer.

Vi kan være behjælpelige med rådgivning ved installation, opsætning og igangsætning af disse økonomisystemer, således du i samarbejde med din revisor, får den bedst mulige start med det nye programmel.

IT løsninger
Som en af virksomhedens nærmeste rådgivere på det finansielle område, har vi stort kendskab til de behov som virksomheden har, når der skal ske større IT anskaffelser. Vi yder derfor rådgivning i forbindelse med nyanskaffelser og ved overvejelser om indkøb af nye økonomisystemer. Vi kan være behjælpelige med assistance i hele forløbet.

IT sikkerhed
I stort set alle virksomheder anvendes IT på alle væsentlige områder i virksomheden. Virksomheden udsættes i stigende grad for risici i forhold til disse områder, idet omfanget af angreb mod virksomhedernes IT systemer er tiltagende. Dette stiller større og større krav til virksomheden og dens ledelse.

Det er vigtigt at styre IT anvendelsen i virksomheden, men er man sikker på, at de tiltag som er foretaget også sikrer virksomheden mod angreb eller uautoriseret brug af IT systemerne. Et nedbrud på grund af virus eller ulovlig indtrængning mv. kan i værste fald medføre store økonomiske tab for virksomheden, tab af vigtig viden i virksomheden eller at det ikke er muligt at aflægge årsrapporten. Ønsker man at sikre sig, at de foretagne tiltag også fungerer eller er tilstrækkelige, kan en mulighed være at lade os foretage en gennemgang af de sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret. Vi vil herefter komme med forslag til, hvorledes der kan ske forbedringer.

Den stigende kompleksitet og stigende elektroniske dataoverførsel medfører i sig selv væsentlig større krav til IT-sikkerheden.

Vor rådgivning omfatter bl.a.:
• IT revision
• Erklæringer
• Outsourcing
• IT sikkerhedspolitik
• Beredskabsplanlægning
• Bogføringsloven

Kontakt os for nærmere information.