Iværksætter

Du har en god ide som skal prøves af, og du drømmer om at blive selvstændig erhvervsdrivende.

Det er sådan starten er for de fleste virksomheder. Der er i det danske erhvervsliv mange eksempler på, at drømme kan blive til virkelighed og at der på baggrund af en god ide kan opstå en rigtig god virksomhed.
Der er desværre også alt for mange, for hvem disse drømme bliver til et mareridt med alvorlige personlige og økonomiske problemer til følge.

For at forbedre dine chancer for at opnå succes med virksomheden bør du søge professionel rådgivning inden du starter virksomheden. På den måde kan du få personlig sparring på de væsentligste områder inden du tager skridtet fuldt ud og etablerer dig som selvstændig.

Du kan på dit lokale erhvervskontor få assistance til at udarbejde en forretningsplan og få en professionel vurdering af om din ide er god nok til at gå videre med.

Hvad kan vi yde af assistance i forbindelse med opstart?
Selvom ideen er god og du har masser af energi at lægge i projektet, vil det være vigtig at bruge nogen tid på at få vurderet økonomien i projektet. Økonomien er oftest mere kompliceret end man tror.

Vi kan assistere med at lave et budget, der viser de økonomiske konsekvenser af de handlinger du påtænker at sætte i gang. Budgettet skal bruges sammen med budgettet for din private økonomi i øvrigt, for at vurdere konsekvenserne af en opstart.

At starte en virksomhed kræver ofte en del kapital til finansiering af nyanskaffelser samt den løbende drift i opstartsperioden. Vi kan deltage i møder med pengeinstitutter og andre rådgivere, således din ide bliver præsenteret bedst mulig overfor disse sammen med det udarbejdede budget.

Det er vigtigt at få fastlagt i hvilken form virksomheden skal drives, dvs. selskabsform eller som personlig erhvervsdrivende. Når formen er valgt skal virksomheden registreres i offentlige registre vedr. moms, A-skat mm. Dette kan vi naturligvis også være behjælpelige med.

Når virksomheden starter, er det vigtigt allerede på dette tidspunkt at få etableret et bogholderi, således du løbende har et overblik over, hvorledes det går i din virksomhed og at du får afregnet moms mv. til tiden. Her kan vi også hjælpe dig, enten hos dig selv eller vi får materialet leveret hos os.
Efter din opstart af virksomhed vil vores assistance være at udarbejde en årsrapport for virksomheden samt et skatteregnskab ligesom vi altid kan benyttes som virksomhedens foretrukne rådgiver indenfor skat, virksomhedsformer, regnskab mm.

Har du spørgsmål i forbindelse med opstart af virksomhed er du altid velkommen til at kontakte os.