Regnskab

Regnskabsmæssige assistance består af en lang række ydelser og anses sammen med revision, skat og rådgivning for at være en af CTM Revisions kerneområder.

Vi yder regnskabsmæssig assistance for vores kunder i henhold til særskilte indgåede aftaler. Den regnskabsmæssige assistance består af en lang række ydelser og anses sammen med revision, skat og rådgivning for at være en af CTM Revisions statsautoriserede revisorers kerneområder.

Regnskabsmæssig assistance er eksempelvis:

  • Udarbejdelse af årsrapporten, der offentliggøres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
    Udarbejdelsen sker naturligvis under iagttagelse af gældende regnskabsregler og god praksis på området
  • Udarbejdelse af specifikationer til årsrapporten, som viser detaljeret indhold samt udvikling af
    regnskabsposterne
  • Regnskabsanalyser
  • Udarbejdelse af perioderegnskaber
  • Regnskabsmæssige opgørelser ved omstrukturering, eksempelvis fusions- og spaltningsregnskaber
  • Øvrige regnskabsformer, eksempelvis projektregnskaber, vidensregnskaber mv.

CTM Revisions målsætning er, at den regnskabsmæssige assistance ydes på et højt fagligt niveau til konkurrencedygtige priser. Dette opnås ved, at de ansatte løbende modtager uddannelse i både nationale og internationale regnskabsmæssige forhold samt at kvaliteten af årsrapporter mv. fastholdes via anvendelse af regnskabssystemer og udarbejdelse af standarder, som til hver en tid opfylder lovgivningens bestemmelser med mulighed for yderligere oplysninger i henhold til gældende standarder og god regnskabspraksis.

CTM Revisions størrelse medfører ligeledes, at vi har en meget bred vifte af kunder og derfor har erfaring med udarbejdelse af mange forskellige typer regnskaber og regnskaber inden for mange forskellige brancher.

Hvis spørgsmål til regnskabsmæssige forhold, kontakt CTM Revisions statsautoriserede revisorer.