Revision

Revision er en af CTM Revisions kerneydelser
Ved udførelse af revisionsydelser, uanset om de er lovgivningsbestemt eller bestemt i henhold til vedtægter eller andet, afsluttes revisionen med afgivelse af en revisionspåtegning samt rapportering til virksomhedens ledelse.

Ved udførelse af revisionsydelserne er vi offentlighedens tillidsrepræsentant i henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

Vi yder revision og rådgivning for virksomheder i alle størrelsesklasser samt for en lang række forskellige typer kunder, hvilket også giver alle implicerede i de pågældende revisionsteam den nødvendige erfaring, således revisionen bliver effektiv. Revisionskunderne får tilknyttet udvalgte medarbejdere og partnere, og det forsøges , at samme revisionsteam anvendes flere år ad gangen.

Det er CTM Revisions målsætning, at vi udfører revision af højeste kvalitet, hvilket betyder effektivt samt service- og risikoorienteret.

Revisionen planlægges og tilrettelægges hver gang ud fra den konkrete virksomheds forhold, hvilket er med til at gøre revisionen så effektiv som muligt. Samtidig tilrettelægges revisionen således den er risiko- og serviceorienteret, hvorfor resultatet af revision ofte vil, ud over erklæring på årsrapporten, resultere i anbefalinger og forslag til forbedringer af kontrolmiljø og forretningsgange.

Det dybdegående kendskab vi opnår til kunderne via revisionen bliver derfor brugt til efterfølgende rådgivning og sparring.

Både medarbejdere og partnere deltager i kurser om revision og løbende ajourfører sig med ændringer i revisionslovgivningen og praksis på området, således revisionen til hver en tid foretages i henhold til god skik.

Firmaets størrelse gør, at såfremt konkrete revisionsopgaver kræver specialister, har vi mulighed for at trække på en række ressourcer.

Kontakt venligst CTM Revisions statsautoriserede revisorer, såfremt der ønskes at høre mere om mulighederne indenfor revision.