Økonomisk rådgivning og budgettering

Rådgivning på en række områder af betydning for en virksomheds økonomi eller styringen heraf har altid været en væsentlig og naturlig del af den ydelse vi giver vore kunder

CTM Revision assisterer med en lang række forskellige rådgivningsydelser.

På grund af den konstante udvikling i samfundet støder vores kunder hele tiden på udfordringer og behov for rådgivning for at optimere netop den pågældende virksomhed og dermed også virksomhedens økonomi.
Som revisor for kunden har vi en naturlig dyb indsigt i kundens forhold, hvorfor vi som revisor også er et naturlig valg, når virksomheder søger rådgivning.

Blandt vores rådgivningsopgaver er følgende eksempler:

  • Køb og salg af virksomhed, herunder Due Diligence
  • Finansielle forhold
  • Risikostyring
  • Investeringer
  • Generationsskifte både i levende live og ved død
  • Virksomhedsomdannelse og omstruktureringer
  • Økonomisk effektivisering
  • Kalkulationer
  • Økonomistyring
  • Budgettering

Begrebet rådgivning er meget bredt og indbefatter også regnskabsmæssig og skattemæssig rådgivning samt rådgivning om kontroller og forretningsgange.

Næsten alt hvad virksomheder foretager sig har eller kan få skattemæssige konsekvenser, hvorfor rådgivning indenfor dette område naturligt udgør en væsentlig del.

Yderligere områder er f.eks. værdiansættelse og budgettering. Vedr. værdiansættelse af virksomheder opstår ofte situationer, hvor der er behov eller ønske om at vide, hvad virksomheden er værd. Dette kan være som følge af nærtstående handel af ejerandele, tilrettelæggelse af incitamentsaflønning, hvilke konsekvenser udvidelser eller sanering får på værdien, vurdering af afkastkrav osv.

Ved budgetteringsopgaver assisterer vi med at beregne konsekvenserne af vore kunders forventninger til fremtiden og i samme forbindelse assisterer med vurderinger og skøn på baggrund af vort branchekendskab og kendskab til lokalområdet.
Ud over assistance med at udarbejde budgettet på baggrund af ledelsens forudsætninger afgives også hvis virksomheden og dens interessegrupper ønsker det en erklæring på budgetmaterialet, hvilket ofte kræves af virksomhedernes bankforbindelser.

For en nærmere drøftelse af mulighederne for rådgivning – tag en kontakt til din nærmeste rådgiver hos CTM Revision.