Skat & moms/afgifter

Rådgivning inden for området skatter, moms og afgifter er et kerneområde der ofte indgår som et integreret led i assistance på det regnskabsmæssige område og ikke mindst i økonomisk rådgivning

CTM Revision yder skatterådgivning og skattemæssig assistance til såvel virksomheder drevet i selskabsform som personligt ejet virksomheder samt assistance til foreninger, personer uden erhvervsmæssig virksomhed m.fl.

Vi laver, som en naturlig følge af assistance med udarbejdelsen af regnskaber, opgørelse af skattepligtige indkomster for selskaber, personlig erhvervsdrivende mv. og som tilknytning hertil skattemæssig rådgivning.

Skattelovgivningen og praksis på området ændres næsten hele tiden, hvorfor en assistance og rådgivning kræver løbende ajourføring. Dette opnår alle revisorer ved dels kursusaktiviteter og via løbende informationer om ændringer mv. fra samarbejdspartnere.

Til større og mere komplekse skatteforhold, herunder skattesager hos domstolene anvendes ofte rådgivere fra udvalgte skattespecialister, for herved til hver en tid at kan yde den bedste rådgivning.

Vi yder ligeledes rådgivning indenfor moms og afgifter, hvor vi dels direkte yder assistance i forbindelse med bogføringsopgaver samt direkte rådgivning om optimering af moms af afgiftsområdet. Ved større og komplekse opgaver er der ligeledes mulighed for at anvende momskonsulenter fra udvalgte specialister.